Zorgcoöperatie

Een coöperatie is een rechtsvorm die bestaat uit ‘leden’ die met elkaar eigenaar zijn. Dat betekent dat deze organisatie vormgegeven wordt door ZZP’ers. Zij stellen als hoogste orgaan van de organisatie met elkaar een bestuur aan en onafhankelijke toezichthouders, de Raad van Commissarissen. De coöperatie zorgt ervoor dat zij namens de leden contracten sluit met de gemeenten. Zo hoeven de gemeenten niet met al die ZZP’ers individueel contracten te sluiten, maar alleen met Koel&Co.
En al die ZZP’ers hoeven niet op zoek te gaan naar klanten, bij wijkteams hun aanbod bekend te maken, verbinding te maken met alle gemeenten voor administratieve en financiële zaken, etc. Dat doet Koel&Co.

Om te vergelijken: Boer Jan doet niet rechtstreeks zaken met Albert Heijn, Deen, Jumbo, Deka, etc. om zijn melk aan te bieden. Hij is lid van coöperatie Campina. Deze doet zaken met de supermarkten. Van de andere kant zijn al die supermarkten blij dat zij met 1 organisatie zaken doen en niet met al die boeren individuele contracten hoeven af te sluiten.

Image
Koel & Co logo

Bestuur/Oprichters

Bestuur

Michiel van Berckel Smit
06-19348071


Image
Jacqueline

Jacqueline Koel (Founder/oprichter)

Ik heb Koel&Co bedacht, opgericht en ontwikkeld, ik ben met een mooi woord ‘founder’. Naast dat ik (schoon)moeder ben van een groot gezin en pleegmoeder ben ik zo’n 35 jaar werkzaam in de brede jeugdhulp. Na jarenlang te hebben gewerkt met jeugdigen en hun gezinnen heb ik ook ruime ervaring opgedaan in het managen en vooral innoveren en implementeren van nieuwe ontwikkelingen binnen de jeugdhulp. De zorgprofessionals en de jeugdigen met hun gezinnen daar gaat het mij om. Van de professionals hoor ik steeds weer dat hun hart ligt bij het werken met de jongeren en de gezinnen en niet bij het administratieve gedoe. De jeugdigen en de gezinnen vertellen mij dat zij het zat zijn om zo lang te moeten wachten, om de regie volkomen kwijt te zijn en maar lijdelijk af te moeten wachten wanneer er iemand komt. Bovendien leerde ik in de samenwerking met gemeenten (de opdrachtgevers en financierders van de jeugdhulp) dat zij graag met zelfstandigen werken omdat die flexibel zijn, maatwerk leveren, gepassioneerd zijn en de juiste kennis hebben van het sociale netwerk binnen de gemeentegrenzen. Tegelijkertijd vinden ze het ook moeilijk om met deze een-pitters te werken daar waar het gaat om kwaliteit, continuïteit, de administratieve verantwoording, etc. Koel&Co is het antwoord op de vragen van de 3 spelers (professional, jeugdige/gezin en gemeente). Om de coöperatie van alle administratieve zaken te ontlasten heb ik Koel Zorgt opgericht. Met mijn team zorgen wij ervoor dat de professionals zich toe kunnen leggen op de inhoud. Mijn team en ik zorgen ervoor dat de administratieve en financiële zaken goed geregeld worden. Daarnaast werk ik intensief samen met het bestuur van Koel&Co. Ik krijg zoveel energie van het innoveren op deze manier in de jeugdhulp! Ik hoop van harte dat het ook jou een stap verder brengt!


Image
Wilfred

Wilfred Vos (Mede-oprichter)

‘Het gaat om mensen’. Met dit uitgangspunt zet Wilfred Vos zich in voor de bedrijfsvoering van Koel Zorgt. Ook in het (financieel)management moeten we dit voor ogen houden is zijn stelling. Wilfred is medeoprichter van Koel&Co en bedrijfsvoerder bij Koel Zorgt de organisatie waar Koel&Co t.b.v. de administratie intensief mee samenwerkt.
Met zijn passie voor het vak en hart voor mensen, geeft hij aan dat de sleutel tot succes voornamelijk draait om verbinding. Het gaat om de mensen; goede zorg staat voorop en dat begint bij de zorg voor de professional. Koel&Co maakt goede samenwerking tussen professionals mogelijk en Koel Zorgt neemt veel administratieve lasten en ‘gedoe’ weg. Naast zijn samenwerking met Koel heeft Wilfred zijn eigen financieel advies- en servicebureau en was hij onder andere werkzaam bij het Leger des Heils. Belangrijk in zijn leven zijn zijn vrouw en hun drie kinderen. Hij gunt iedereen liefde en geluk in het leven en draagt hier, samen met zijn gezin, graag aan bij.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en de coöperatie. Zij zijn onafhankelijk. Naast de rol als toezichthouder adviseert de Raad het bestuur en/of de algemene ledenvergadering.

Sjoukje Faber

Algemene Ledenvergadering

Het hoogste orgaan van Koel&Co is de algemene ledenvergadering. Eigenlijk kun je zeggen dat ieder lid mede-eigenaar is. Ieder lid heeft één stem. De algemene ledenvergadering wordt minimaal 2 x per jaar gehouden. Als leden vinden dat er een extra vergadering gehouden moet worden, dan kan het initiatief ook van de leden uit komen.

Image
Stemmen

Bijeenkomsten

Naast de algemene ledenvergadering worden er jaarlijks zo’n een aantal bijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten waar ook niet-leden welkom zijn om kennis te maken met de coöperatie, worden er workshops gegeven met interessante thema’s. We zorgen er op deze manier voor dat (inhoudelijke) informatie, kennis van individuele leden, maar ook belangrijke zaken die bijvoorbeeld de inspectie of de jeugdwet van ons als professionals vereisen onder de aandacht worden gebracht.

Image
Presentatie

Toekomst

We staan als zorgcoöperatie open voor nieuwe ontwikkelingen. We innoveren nieuwe diensten al dan niet op verzoek van gemeenten. Wij zijn immers een verzameling van ondernemers met een grote deskundigheid in de zorg aan jeugd en gezinnen. Door onze zelfstandigheid hebben wij van niemand ‘toestemming’ nodig of hoeven we geen ‘project’ op te tuigen om nieuw aanbod te ontwikkelen. Voor vragen of ideeën hierover neem gerust me ons contact op.
We willen de coöperatie Koel&Co uitbreiden over meerdere provincies zodat we hier ook kunnen samenwerken t.b.v. de inzet bij de gemeenten, maar ook als onderaannemer van de organisaties voor jeugdhulp. Dit alles met als doel dat de klant of de burger zo snel als mogelijk de hulp krijgt die nodig is en dat de ZZP’er zich kan richten op het inzetten van kwaliteit en deskundigheid aan de jeugdigen en hun gezinnen en zo ontzorgt worden w.b. de administratie.
Dit betekent dat geïnteresseerden van harte uitgenodigd worden om contact op te nemen.