Algemeen

Ieder van onze specialisten zet zich graag in voor jou. Iedere professional is bevoegd om uitvoering te geven aan zijn of haar specialisme. Met andere woorden de professional heeft de juiste opleiding, de diploma’s of certificaten en is ingeschreven bij een beroepsorganisaties of kwaliteitsregister. Wij bieden zogenaamde ‘ambulante hulpverlening’. Dat wil zeggen dat de hulp bij jou thuis wordt geboden of op een locatie elders. 

Onze inzet is gericht op jeugdigen en hun gezinnen, individuele begeleiding, maar het kan ook gericht zijn op begeleiding van een (gebroken) gezin in een echtscheidingssituatie. Ook trainingen behoren tot het aanbod. Mocht het aanbod wat jij zoekt er niet bij staan, neem dan contact op info@koelenco.nl  dan onderzoeken wij de mogelijkheden.

Image
Team handen foto

Matching

Wij vinden het belangrijk dat je zelf de zorgprofessional kunt kiezen. Je kunt dat doen als ouder/verzorger, maar ook als jeugdige. Uiteraard kun je ook als verwijzer een keuze maken.
Je kunt hiervoor klikken op ‘ik zoek hulp’.
In 3 stappen kom je bij de profielen van de zorgprofessionals die op dat moment beschikbaar zijn. Je kunt de profielen lezen en 1 of 2 professionals kiezen waarmee je een ‘matchingsgesprek’ kunt voeren. Dat betekent dat je een gesprek hebt met deze persoon om samen te ontdekken of jullie goed kunnen gaan samenwerken. Uit onderzoek blijkt ook dat een dergelijk contact en het zelf kunnen kiezen van de professional belangrijk is in de samenwerking. Als je je keuze hebt gemaakt en de verplichte informatie hebt ingevuld en opgestuurd wordt het formulier door Koel Zorgt ontvangen en binnen maximaal 3 werkdagen naar de betrokkenen gestuurd zodat er voor het matchingsgesprek contact opgenomen kan worden met elkaar.
Om op dit deel van de website te komen klik hier.

Zorgaanbod

klik hier om te zien welke hulp er door Koel&Co geboden wordt. Uiteraard wordt dit regelmatig bijgewerkt afhankelijk van de professionals die zich als nieuw lid aansluiten. Mocht je je als professional aan willen sluiten laat dit dan weten door een mail te sturen naar info@koelenco.nl.