Klant

De volgende informatie kun jij als klant van belang vinden. Alle zorgprofessionals die aangesloten zijn bij Koel&Co:

 • zijn opgeleid voor de zorg die ze jou bieden;
 • zijn lid van een onafhankelijke klachtencommissie;
 • geven jou als ze met je samenwerken het klachtenreglement zodat je weet hoe je moet handelen als jullie er samen echt niet meer uitkomen;
 • zijn voor zover mogelijk en nodig lid van een beroeps of kwaliteitsregister;
 • kunnen als de veiligheid van jou in ’t geding is de situatie voorleggen bij een aandachtsfunctionaris (kinder)mishandeling;
 • dragen er zorg voor dat zij wat betreft hun deskundigheid op niveau blijven door cursussen en trainingen;
 • hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten;
 • zijn zelfstandig ondernemer;
 • stemmen de samenwerking met jou zo goed als mogelijk af om jouw doelen te behalen;
 • hebben niet een ‘9 tot 5’ mentaliteit;
 • kunnen hun collega zorgspecialisten raadplegen of mogelijk inzetten t.b.v. jouw vraag;
 • werken volgens de wet en regelgeving die geldt in de hulp aan jeugdigen en hun gezinnen;
 • worden jaarlijks getoetst op de kwaliteit van hun zorg;
 • krijgen op jou verzoek jouw feedback uit het cliënt tevredenheidsonderzoek ter informatie;
 • werken samen met andere professionals en mensen uit jouw netwerk om de doelen te behalen die voor jou van belang zijn;
 • kunnen sparren met een collega lid die gedragsdeskundige is. Dit zijn mensen met uiteenlopende achtergrond variërend van orthopedagoog, (GZ-)psycholoog, etc.

Matching

Wij vinden het belangrijk dat je zelf de zorgprofessional kunt kiezen die bij jou past. Je kunt dat doen als ouder/verzorger, maar ook als jeugdige. Uiteraard kun je ook als verwijzer een keuze maken.
Je kunt hiervoor klikken op ‘ik zoek hulp’. Alle professionals die je op de website ziet zijn direct beschikbaar en kunnen starten met de samenwerking met jou.
In 3 stappen kom je bij de profielen van de zorgprofessionals die op dat moment beschikbaar zijn. Je kunt de profielen lezen en 1 of 2 professionals kiezen waarmee je een ‘matchingsgesprek’ kunt voeren. Dat betekent dat je een gesprek hebt met deze persoon om samen te ontdekken of jullie goed kunnen gaan samenwerken en of de verwachtingen die je hebt ook uit kunnen komen. Uit onderzoek blijkt dat het zelf kunnen kiezen van de professional belangrijk is in de samenwerking. Als je je keuze hebt gemaakt en de verplichte informatie hebt ingevuld en opgestuurd wordt het formulier door Koel Zorgt ontvangen en binnen maximaal 3 werkdagen naar de betrokkenen gestuurd zodat er voor het matchingsgesprek contact opgenomen kan worden met elkaar.
Om op dit deel van de website te komen klik hier.

Online dossier

Wij maken bij Koel&Co gebruik van Zilliz een systeem waar in overleg ook de klant op kan inloggen om zo zicht te hebben op het dossier.
Zo heb je een online dossier waarin de zorgprofessional en de cliënt 24/7 informatie voor handen hebben. Hoe de verslaglegging gebeurt kun je overleggen met de zorgprofessional. Jij mag namelijk, naast het geen de professional vindt ook zelf aangeven wat volgens jou in het verslag moet. Immers het is jouw proces!

Image
burger op portaal 2.jpg

Klachten

Natuurlijk gaan we ervan uit dat de samenwerking prettig verloopt, maar mocht het zo zijn dat je niet tevreden bent ga dan in gesprek met de zorgprofessional. Doe dit zo nodig samen met iemand die je vertrouwt. Mocht dat gesprek niet naar tevredenheid verlopen dan kun je, bij voorkeur in overleg met de professional, contact opnemen met het AKJ (meer informatie onder de tab AKJ), met het SKJ (tuchtrecht) of met de onafhankelijke klachtencommissie (klachtrecht). Wat ook mogelijk is, is dat een andere professional de samenwerking overnemen. Ieder lid van Koel&Co is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie waarover je in het begin van de samenwerking met de professional geïnformeerd wordt. Bovendien zijn vrijwel alle professionals geregistreerd bij het SKJ (stichting kwaliteitsregister Jeugd www.skjeugd.nl De registraties van de professionals zijn te zien op de matchingswebsite.
Mocht er sprake zijn van onvrede zijn over communicatie met het bestuur proberen we hier midels gesprekken uitkomen. Lukt dit niet, dan kunt u zich melden bij de klachtencommissie Erisietsmisgegaan.

erisietsmisgegaan-onvredemelden2.png