Ik zoek hulp

Klant

De volgende informatie kun jij als klant van belang vinden. Alle zorgprofessionals die aangesloten zijn bij Koel&Co:

Download flyer

Matching

Wij vinden het belangrijk dat je zelf de zorgprofessional kunt kiezen die bij jou past. Je kunt dat doen als ouder/verzorger, maar ook als jeugdige. Uiteraard kun je ook als verwijzer een keuze maken.
Je kunt hiervoor klikken op ‘ik zoek hulp’. Alle professionals die je op de website ziet zijn direct beschikbaar en kunnen starten met de samenwerking met jou.
In 3 stappen kom je bij de profielen van de zorgprofessionals die op dat moment beschikbaar zijn. Je kunt de profielen lezen en 1 of 2 professionals kiezen waarmee je een ‘matchingsgesprek’ kunt voeren. Dat betekent dat je een gesprek hebt met deze persoon om samen te ontdekken of jullie goed kunnen gaan samenwerken en of de verwachtingen die je hebt ook uit kunnen komen. Uit onderzoek blijkt dat het zelf kunnen kiezen van de professional belangrijk is in de samenwerking. Als je je keuze hebt gemaakt en de verplichte informatie hebt ingevuld en opgestuurd wordt het formulier door Koel Zorgt ontvangen en binnen maximaal 3 werkdagen naar de betrokkenen gestuurd zodat er voor het matchingsgesprek contact opgenomen kan worden met elkaar.
Om op dit deel van de website te komen klik hier.

Online dossier

Wij maken bij Koel&Co gebruik van Zilliz een systeem waar in overleg ook de klant op kan inloggen om zo zicht te hebben op het dossier.
Zo heb je een online dossier waarin de zorgprofessional en de cliënt 24/7 informatie voor handen hebben. Hoe de verslaglegging gebeurt kun je overleggen met de zorgprofessional. Jij mag namelijk, naast het geen de professional vindt ook zelf aangeven wat volgens jou in het verslag moet. Immers het is jouw proces!

Klachten

Natuurlijk gaan we ervan uit dat de samenwerking prettig verloopt, maar mocht het zo zijn dat je niet tevreden bent ga dan in gesprek met de zorgprofessional. Doe dit zo nodig samen met iemand die je vertrouwt. Mocht dat gesprek niet naar tevredenheid verlopen dan kun je, bij voorkeur in overleg met de professional, contact opnemen met het AKJ (meer informatie onder de tab AKJ), met het SKJ (tuchtrecht) of met de onafhankelijke klachtencommissie (klachtrecht). Wat ook mogelijk is, is dat een andere professional de samenwerking overnemen. Ieder lid van Koel&Co is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie waarover je in het begin van de samenwerking met de professional geïnformeerd wordt. Bovendien zijn vrijwel alle professionals geregistreerd bij het SKJ (stichting kwaliteitsregister Jeugd www.skjeugd.nl De registraties van de professionals zijn te zien op de matchingswebsite.

Mocht er sprake zijn van onvrede zijn over communicatie met het bestuur proberen we hier midels gesprekken uitkomen. Lukt dit niet, dan kunt u zich melden bij de klachtencommissie Erisietsmisgegaan.

Onvrede melden

Cliëntenraad

Koel&Co is sterk op haar cliënten gericht. Voor het vinden van de juiste zorgprofessional heb je zelf de regie doordat je met 2 zorgprofessionals een matchingsgesprek kunt voeren. Bovendien kun je in het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) aangeven hoe je de samenwerking ervaart. Uiteraard hebben wij ook gezorgd voor een cliëntenraad. Hier zitten ‘burgers’ die op welke manier dan ook ervaring hebben met zorg voor zichzelf en of hun gezin. Het bestuur van Koel&Co heeft periodiek contact met hen om zo te beluisteren welke verbeteringen er aangebracht kunnen worden, welke verwachtingen er zijn, etc.

AKJ – vertrouwenspersoon

Wij staan als Koel&Co in verbinding met het AKJ waar jij terecht kunt. Naast dat iedere zorgprofessional van Koel&Co aangesloten is bij een onafhankelijke klachtencommissie (bij aanvang van de samenwerking met een professional ontvang jij de procedure hiervoor) kun je zelf ook rechtstreeks met het AKJ contact opnemen. Onderstaande tekst hebben zij aan ons aangegeven om zo jou te informeren:

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Koel&Co.
Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Koel&Co, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Koel&Co.


Zo bereik je het AKJ:

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.