Ik zoek hulp

Welkom

Koel&Co is een coöperatie voor en door zelfstandige professionals in de zorg. Door ons met elkaar te verbinden onder de noemer Koel&Co kun je ons makkelijker vinden. Koel&Co brengt de gespecialiseerde zorgprofessional (zzp) en degene die vraagt om hulp bij elkaar. Wij willen ons met hart en ziel, maar ook natuurlijk vanuit onze ervaring en deskundigheid, richten op de hulp aan jou/het gezin. Het is onze passie om jou een stapje of misschien wel een flinke stap verder op weg te helpen. Als professionals houden we ons niet bezig met allerlei administratieve rompslomp zoals contacten en contracten met gemeenten en organisaties. Samen aan de slag met jou en de bij jouw situatie betrokken professionals, daar gaat het ons om. Wij zijn immers zorgprofessionals! Koel&Co heeft een intensieve samenwerking met Koel Zorgt. Zij zorgen ervoor dat al het administratieve regelwerk van onze samenwerking goed geregeld is zodat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken.

Als je hulp nodig hebt klik dan hier of klik op ‘Ik zoek hulp’. Je komt dan op de matchingswebsite waarop je de zorgprofessional kunt kiezen die volgens jou past bij jouw vraag. Je mag met 2 zorgprofessionals een matchingsgesprek voeren om te besluiten met wie je daadwerkelijk wilt gaan samenwerken. Wat belangrijk is is dat je voor in ieder geval de betaling van de hulp contact hebt met een zogenaamde ‘verwijzer’. Dit zijn: de huisarts (die maakt een verwijsbrief), iemand van het wijkteam/jeugdteam van de gemeente, een jeugdbeschermer of een medisch specialist. De hulp wordt dan vergoed door de gemeente. Je aanmelding via de website wordt ontvangen door iemand van Koel Zorgt. Zij zorgen ervoor dat jij, de verwijzer en de door jou gekozen professionals met elkaar in contact worden gebracht. Je kunt dan een afspraak maken en als er een ‘match’ is wat jou betreft dan kan de hulp snel starten. Koel Zorgt regelt dat met de gemeente dat de hulp wordt vergoed. Als je vragen hebt, neem gerust contact op via info@koelenco.nl.

Voor hulp klik hier

moeilijk doen als het samen kan

Hoe krijg ik hulp

Wanneer je als particulier op zoek bent naar hulp voor jezelf of het kind dan kun je het volgende doen.

  • Kijk of Koel&Co een contract heeft met de gemeente in Noord-Holland waar jouw kind ingeschreven is
  • Zoek op de matchingswebsite de professional die past bij de vraag Klik hier
  • Neem contact op met het wijkteam van de gemeente, bespreek de vraag die er is en vraag om een beschikking zodat Koel&Co professional ingezet kan worden.
  • Of ga naar de huisarts en vraag daar een verwijsbrief om jeugdhulp in te kunnen zetten.
  • Wanneer er een jeugdbeschermer betrokken is neem dan contact op met deze persoon en bespreek de inzet van een door jou gekozen professional.

Koel & Co

Wij staan voor kwaliteit, veelzijdigheid, specialisatie, professionaliteit, maar ook voor ondernemerschap van alle aangesloten zelfstandigen. ‘Co’ staat in die zin niet alleen voor ‘coöperatie’ maar ook voor ‘compagnons’. Ieder lid is eigenlijk mede-eigenaar. We doen het samen, gaan er samen voor, bieden jou het juiste aanbod en als dat er niet is dan ontwikkelen we het of kijken in ons netwerk. We zijn ondernemers en gaan voor het beste.

Bij Koel&Co schrikken we er niet voor terug om ‘buiten de lijntjes’ te kleuren. Mogelijk ben je op zoek naar iemand met wie je kunt praten, maar daarnaast hou je ook heel erg van paarden. Dan gaan wij op zoek naar iemand met wie je dat allebei kunt.

buiten de lijnjtes
Voor hulp klik hier

Waar werken wij

Koel&Co heeft contracten met een flink aantal gemeenten. Mocht de gemeente waar je zou willen dat Koel&Co zou werken geen contract hebben, dan is er nog een mogelijkheid dat de betreffende gemeente voor deze specifieke zaak een betaalovereenkomst sluit of een maatwerkovereenkomst. Dit kan vaak pas nadat blijkt dat er wachtlijsten zijn en dat de hulp wel direct vanuit Koel&Co opgestart kan worden. De gemeenten waar Koel&Co een contract mee heeft en waarbij dus met een beschikking van deze gemeente voor de zaak waar het om gaat door Koel&Co leden gewerkt kan worden:

Provincies

Wij hebben als Koel&Co contracten met verschillende gemeenten. De start van Koel&Co vond in 2017 plaats in Noord-Holland. Daar ligt dan ook de focus. Maar! Als jij DE contactpersoon wilt zijn van een provincie elders in het land neem dan contact op met Jacqueline Koel. Zo hebben wij een kanjer die ‘de lijm in de pot’ is in Gelderland. Daarom zijn we nu ook gestart met het doen van aanbestedingen in deze provincie in de hoop dat we een contract krijgen zodat we met de 7 gemeenten van deze aanbesteding een contract krijgen. Als contactpersoon van de provincie nodig je zorgprofessionals uit voor bijeenkomsten, hou je contact met de andere contactpersonen van de provincies en met Jacqueline Koel. Het is wel zo prettig als je dit met z’n tweeën doet dan kun je samen sparren. Uiteraard maak je als provincie gebruik van alle faciliteiten van Koel&Co en ben je een volwaardige afdeling binnen het geheel. Kortom, helemaal leuk als jij die ondernemende persoon bent die graag de spin in het web is in jouw provincie!